Договір публічної оферти

Цей договір між МАТІЄК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА, в подальшому «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку товарів і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт https://matique.com.ua/. Покупець, діючи з метою придбання товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу, далі «Договір», товарів на наступних умовах.


1. Визначення термінів


1.1. Публічна оферта (далі «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укдадання Договору на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі додатки.
1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене в інтернет-магазині і/або доручення на придбання і доставку товарів.
1.3 Товар - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети.
1.4 Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Оферти даного Договору.
1.5 Інтернет-магазин - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.


2. Загальні положення


2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією інтернет-магазину https://matique.com.ua Замовнику укласти публічний Договір, умови якого, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України однакові для всіх.
2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
2.3. Оформленням замовлення Замовник підтверджує безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Оферти шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:
а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї Оферти;
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних, діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім того, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому ціль обробки персональних даних. Об'єм прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.


3. Ціна товару


3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Замовника.
3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Замовником Товар не допускається.
3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення оператором.
3.7. Зобов'язання Замовника по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.
3.8. Розрахунки між продавцем та замовником за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «ПРАВИЛА ЗАМОВЛЕННЯ ТА ДОСТАВКИ».


4. Оформлення замовлення


4.1. Замовлення Товару здійснюється Замовником через Оператора по телефону: + 38 (098) 817 78 70 або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://matique.com.ua/
4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Замовник зобов'язується надати наступну інформацію:
4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Замовника або вказаної ним особи (одержувача);
4.2.2. адреса, за якою необхідно доставити Товар (якщо доставка на адресу Замовника);
4.2.3. Адреса електронної пошти;
4.2.4. контактний телефон.
4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Замовником Товару вказуються в кошику Замовника на сайті Інтернет-магазину.
4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при купівлі товарів в Інтернет-магазині.
4.5. При оформленні Замовлення через оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.
4.6. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через оператора дані про Замовника реєструються в базі даних Продавця.
4.7. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.8. Договір дистанційним способом між продавцем та замовником вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту Інтернет-магазину або видачі Продавцем Замовнику касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.


5. Доставка та передача товару покупцеві


5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «ПРАВИЛА ЗАМОВЛЕННЯ ТА ДОСТАВКИ». Порядок і умови доставки замовленого товару Замовник погоджує з оператором інтернет-маркету в момент оформлення покупки.
5.2. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками Інтернет-магазину відповідно до умов доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).
5.3. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
5.4. Замовник або представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнього вигляду і комплектності.


6. Повернення товару


6.1. Замовник має право відмовитися від непідакцизного товару в будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».
6.2. Повернення непідакцизного товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки і умови замовлення зазначеного Товару впродовж 14 днів з дня, слідуючого за покупкою.
6.3. Замовник не має права відмовитися від Товару належної якості, що був придбаний з уцінкою, на розпродажі, виготовленого під індивідуальне замовлення (товару не було в наявності на момент оформлення замовлення), розміри L та вище, а також на товари, що мають індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Замовником, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик, що вказані в Інтернет-магазині на момент замовлення.
6.4. Повернення Товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється через Інтернет-магазин, після звернення Покупця до менеджера Інтернет-магазина через елктронну пошту або за телефоном, вказаними на сайті.
6.5. При відмові Замовника від непідакцизного товару належної якості Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку товару, який повертається.
6.6. Повернення суми, зазначеної в п.6.5. здійснюється одночасно з поверненням товару.


7. Відповідальність сторін


7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті https://matique.com.ua/ і придбаних у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.4. Продавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і/або замовника після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу сторону.


8. Термін дії Оферти


8.1. Справжня Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Інтернет-магазину і діє до моменту її відкликання Продавцем.
8.2. Продавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на сайті Інтернет-магазину, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.